Friday, December 20, 2013

Back to the Tor/Powrót na TorReality Transurfing presents the technique for the attainment of practical goals. Basically if you want a car, let’s “drive it” in your imagination. Sometimes when I’m going to the grocery I do my best to picture myself in Glastonbury. I’m walking on the street which leads to the Tor. I open the wooden gate and look at the magic hill which changed my life.
Źródło: Internet

I saw the Tor from car’s window my very first day in the UK. I didn’t forget the impression and I decided to find a green hill with the tower on the top. One Sunday I walked from Street to Glastonbury. The day was beautiful; many tourists were climbing on the Tor. A group of young people was singing and dancing on the top, bare foot and smiling…

Since that day I was often coming to the Tor. Once we went there in the night with Kasia and our friends. Never mind the weather or hour, there was always someone on the hill. One cold day of February I met Angelo there :) 2007 was the best year ever. For the first time everything felt right; I’ve missed that sensation since. Transurfing, take me back to the Tor!

Transerfing rzeczywistości prezentuje techniki służące osiągnięciu praktycznych celów. Jeśli pragniesz samochodu, zacznij go „prowadzić” w myślach. Czasami, kiedy idę do sklepu, próbuję wyobrażać sobie Glastonbury. Idę uliczką prowadzącą na Tor. Otwieram drewnianą bramę i patrzę na niezwykłe wzgórze, które odmieniło moje życie.

Po raz pierwszy zobaczyłam Tor pierwszego dnia w Anglii, przez okno samochodu. Nie zapomniałam tego wrażenia, zdecydowałam, że odnajdę zielone wzgórze z wieżą na szczycie. Pewnej niedzieli poszłam ze Street do Glastonbury. Dzień był piękny; na Tor wspinało się wielu turystów. Grupa młodych ludzi śpiewała i tańczyła na szczycie, bosonodzy i uśmiechnięci…

Od tamtego dnia często chodziłam na Tor. Raz wspięliśmy się tam w nocy, z Kasią i przyjaciółmi. Niezależnie od pogody czy godziny, zawsze ktoś tam był. Pewnego zimnego dnia w lutym poznałam tam Angelo:) 2007 był moim najlepszym rokiem. Po raz pierwszy w życiu czułam, że wszystko jest tak, jak powinno. Brakuje mi tego uczucia. Transerfingu, zabierz mnie na Tor!

No comments:

Post a Comment