Thursday, November 20, 2014

Radioactive valley/Radioaktywna dolina

Radioactivity concentrations have been found in the industrial wastewater from Centro Oli of Viggiano. About one week ago Regional Environmental Protection Agency controlled the trucks coming to the industrial estate: petroleum waste “exculpated” in the factory appears to be radioactive. 
 
Industrial wastewater from Centro Oli of Viggiano would fill in gigantic containers only to finish in Basento River. About ten years ago valley of Basento river (Val Basento) was declared a Site of National Interest because of Environmental Contamination. It should be protected.

Val Basento is a story of absence of mass protest against contamination: one could see silent habituation. Been talking with my father-in-law: “In communist times Poles would cry: We want democracy! Here in Italy I can see how ‘democracy’ works!” – I told him. “There is no democracy for the poor ones!” – He told me.

W ściekach przemysłowych z Centro Oli w Viggiano stwierdzono stężenie radioaktywności. Około tygodnia temu Regionalna Agencja Ochrony Środowiska skontrolowała ciężarówki przyjeżdżające do osiedla przemysłowego; odpady z przeróbki petrolu, „oczyszczane” w fabryce okazują się być radioaktywne.

Ścieki przemysłowe z Centro Oli w Viggiano wypełniają ogromne zbiorniki, następnie zaś konczą w rzece Basento. Okolo 10 lat temu dolina rzeki Basento (Val Basento) została ogłoszona Obszarem Zainteresowania Narodowego z powodu zanieczyszczenia środowiska. Powinna być chroniona...

Val Basento to historia braku masowego protestu przeciw zanieczyszczaniu: widać ciche przyzwyczajenie. Rozmawiałam o tym z teściem. „W czasach komunizmu Polacy krzyczeli: Chcemy demokracji! We Włoszech widzę, jak działa ‘demokracja’!” – powiedziałam. „Nie ma demokracji dla biedaków!” – odparł mój teść.

No comments:

Post a Comment