Saturday, May 7, 2022

7.The sound of silence/Dźwięk ciszy

When Buddhists talk about the preciousness of a human birth, it’s the awareness associated with human birth that’s the opportunity. We become aware to bring ourselves to higher consciousness” – I read. My target is still the same: breaking the chain of reincarnation. I believe that the past difficult months brought me closer to it! In the meantime, I have a whole new appreciation for this world.

My point is, that not everything is bad. We are all connected, that’s why sharing is so important. “We should only eat ripe bananas!” - My friend wrote once on Facebook. Since then, I buy only mature fruit. A young, blonde cashier in my favourite store knows it. “I thought you were coming!” - She told me today morning. We have a little talk sometimes. One day I approached also a very young cashier in Żabka store. “Do you have to be 18 to work here?” - I asked.

Yes, but I’m 16!” - He joked. We would talk from time to time. Once he was the first to talk. He wanted to leave Żabka, because he had a lot of dreams and goals. The nineteen-year-old wanted to start selling online, even if he did not yet know what. It’s easy to break “the sound of silence.” “I am saddened by how people treat one another and how we are so shut off from one another” – Elen DeGeneres wrote. “We are all from the same exact molecules.”

Kiedy buddyści mówią o cennych ludzkich narodzinach, jest to świadomość możliwości, jakie się z nimi łączą. Poznajemy potrzebę obudzenia w sobie wyższej świadomości” – czytam. Mój cel jest wciąż ten sam: przerwanie łańcucha wcieleń. Wierzę, że trudne, ubiegłe miesiące mogą mnie do niego przybliżyć! W międzyczasie zaczynam doceniać świat na nowo.

Nie wszystko jest złe: to właśnie mam na myśli. Wszyscy jesteśmy połączeni, dlatego dzielenie się jest istotne. “Powinniśmy jeść tylko dojrzałe banany!” - napisał kiedyś znajomy na Facebook. Od tego czasu kupuję przejrzałe owoce. Wie o tym młoda, jasnowłosa kasjerka w moim ulubionym sklepie. Zdarza się nam zamienić parę słów. Pewnego dnia zagadnęłam też młodziutkiego kasjera w Żabce. “Trzeba mieć 18 lat, żeby tu pracować?” - spytałam.

Tak, ale mam tylko 16!” - odparł. Rozmawialiśmy od czasu do czasu. Pewnego dnia sam zaczął rozmowę. Chciał odejść z Żabki, bo miał zbyt wiele marzeń i celów. Chciał rozpocząć sprzedaż przez internet, chociaż nie wiedział, czego. Łatwo jest przerwać “dźwięk ciszy.” “Smucę się widząc, jak ludzie traktują się nawzajem, jak bardzo są oddzieleni” – napisała Elen DeGeneres. “Zbudowani jesteśmy z tych samych molekuł.”


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.