Saturday, July 30, 2022

Computer

Last year I met heavily tattooed girl, who had three fathers. She didn’t remember her biological dad; and loved the second partner of her mother. Sadly, they broke up, and the „third father” was a terrible person. You could say that I’m like her. My first Father is God, which is hard to believe. Every creation must remind her creator, isn’t it? I take after my „second dad” Roman. I’m neurotic who only likes to sleep and eat. I accepted that, only to discover that my reality is constructed by the signals within the brain!

Not only my mind invents everything I experience, but also my self, linking together different sensations, like the experiences of perceiving the world from a a first-person point of view, and identifying with an object: my body. Just look at yourself, and you’ll guess who the „third father” is. Writing this I’m reading at the same time a few articles: I’m always hungry for information. I have a set of memories refilled every second a day. Semmingly innocent, they are becoming ugly, because I always look for something evil.

I am moved by fear, just like everyone. Creator of our world must be frightened, too. This happens because the truth is his real enemy. He creates illusion that has a clear goal. First, you believe in your reflection, and then you see how it changes into shit. A complex web of interwoven signals proves that you’re evil… My “creator” is very smart, and has access to all the information, but only needs one thing: a source of vital “spiritual energy.”

W zeszłym roku poznałam wytatuowaną dziewczynę, która miała trzech ojców. Nie pamiętała biologicznego; kochała drugiego partnera matki. Rozstali się, a „trzeci ojciec” był okrutnym człowiekiem. Można powiedzieć, że jestem jak ona. Moim pierwszym Ojcem jest Bóg, lecz trudno w to uwierzyć. Stworzenie musi przypominać swego kreatora, czyż nie tak? Wdałam się w „drugiego tatę” Romka: jestem neurotyczką, która lubi jeść i sporo pospać. Zaakceptowałam to a następnie odkryłam, że moją rzeczywistość tworzą sygnały w umyśle!

Nie dość, że mózg wymyśla wszystko, czego doświadczam: stwarza też moje „ja” łącząc razem różne wrażenia, jak postrzeganie świata z perspektywy pierwszoosobowej i identyfikacja z ciałem, czyli obiektem. Wystarczy na siebie spojrzeć by odgadnąć, kim jest mój „trzeci ojciec.” Pisząc to, czytam jednocześnie parę artykułów: jestem głodna informacji. Mam zasoby pamięci, uzupełniane w każdej sekundzie. Pozornie niewinne, stają się niedobre: wciąż szukam czegoś złego.

Kieruje mną strach, tak jak moim bliźnim. Twórca naszego świata też musi być wystraszony. Dzieje się tak, bo jego wrogiem jest prawda. Tworzy iluzje które mają cel. Najpierw wierzysz w swoje odbicie a potem widzisz, jak zmienia się w gówno. Skomplikowana sieć przeplatających się sygnałów potwierdza: stałeś się nikczemny. Mój „kreator” jest bardzo inteligentny, posiada dostęp do wszelkich informacji, brak mu tylko jednego: źródła życiodajnej, „duchowej energii.”


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.