Monday, August 29, 2022

Doppia lingua

Like a dog under an empty whip of the voice” - It will be probably engraved on my tombstone. K.Baczyński got the point: this verse hides my whole life. I was always listening to everybody, and talked a lot without ever realizing it wasn’t me. The secret is “doppia lingua” (double language). Let’s look at the inverted picture of Harland Sanders, and you’ll see “devil.” His collar creates two horns, and the bow tie eyes. The small letters TM mean To me, probably. He’s got goats beard, and something else: when we look again, the horns symbolize a smile. There is a double language sticking out of his mouth.

Believe me or not, but it’s the biggest curse ever. The whole word is “doppia lingua.” It’s an absolutely brilliant way to close your mouth. Our “bilingual” school teaches us very strongly. First, we find out that there is a power that runs the whole show: an anonymous ruler who knows everything. He’s got all the knowledge, and everybody listens to him. He’s giving his strenght to the teachers: now, all the children have to listen. Second, we can talk only when he would ask us a question. We’re learning from life how it works: he never leaves you alone.

He’s asking questions all the time. We can see that everybody gets up to respond, and you expect all the time when it’s your turn. Thirdly – and most important – you have to say what he wants. In other words, it’s not important what you think: you’re “like a dog under an empty whip of the voice.” As a result, you never say what you want! For years, I was talking about things that don’t concern me. It’s an unforgettable lesson. I realize that for my whole life I was talking “doppia lingua” with everybody I know! 

Jak pies pod pustym biczem głosu” – ten napis znajdzie się pewnie na moim grobie. K.Baczyński trafił w sedno: w tym wersie kryje się moje życie. Zawsze słuchałam wszystkich, rozmawiałam bez przerwy nie zdając sobie sprawy, że nie byłam sobą. Sekretem jest doppia lingua” (podwójny język). Spójrzcie na odwrócone zdjęcie Harlanda Sandersa i zobaczycie “diabła.” Jego kołnierzyk tworzy zarys rogów a muszka oczy. Mały napis TM oznacza To Me, czyli do mnie zapewne. Ma kozią bródkę i coś jeszcze: jeśli spójrzmy na nowo, rogi utworzą uśmiech. Z ust wystaje podwójny język.

Uwierzcie albo nie, to największe przekleństwo. Cały świat mówi doppia lingua.” To genialny sposób na zamknięcie ust. Nasza “dwujęzyczna” szkoła uczy tego silnie. Po pierwsze, dowiadujemy się że istnieje siła, która rządzi całym przedstawieniem: niewidzialny władca, który wie wszystko. Posiada wszelką wiedzę, słuchają go wszyscy. Daje swoją moc nauczycielom: dzieci muszą ich słuchać. Po drugie, można mówić wtedy, kiedy zapyta. Życie pokazuje, jak to wygląda: nie zostawia w spokoju, zadaje pytania bez przerwy.

Widzimy, że wszyscy wstają do odpowiedzi, czekasz bez przerwy na swoją kolej. Po trzecie i najważniejsze, masz mówić to, czego chce. Innymi słowy, nieważne co myślisz. Jesteś jak pies pod pustym biczem głosu. W rezultacie nigdy nie mówisz tego, czego chcesz! Przez lata mówiłam o rzeczach które mnie nie dotyczą. To niezapomniana lekcja. Zdaję sobie sprawę, że przez całe życie mówiłam “doppia lingua” z wszystkimi, których znam. No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.