Thursday, August 4, 2022

Everybody/Wszyscy

Oh you hate your job? Why didn’t you said so? There’s a support group for that. It’s called EVERYBODY and they meet at the bar” – George Carlin said. Someone recently postulated a theory that our Earth might be a prison, and we’re here until we learn to behave ourselves. If an alien from another galaxy came to visit, he would think: „These are the detention kids.” People of Earth are like children who with all their strength are trying to be good. We got punished not because we are naturally violent species: we are missing something important.

My spirit is dead, and this does not suprise enyone! You won’t hear complains due the lack of it. The world teaches that we’re like everybody else: suffering serious consequences. The result of not having spirit is the lack of life: we have to work for living. As the Bible says, the fruit of the Spirit is love, joy, and goodness… Without it a man is looking around, unable to find himself. 

Lack of health, food or heath – in the picture there is always a piece missing. Our world is full of promise that you can fill yourself. Stuffed tasty mushrooms brings relief, but not for long. You can’t stop: what is valuable is located outside. Actually coming here, we bring something of value, our true Self, which is spirit. High vibrational energy is good and strong. Loosing love to fear I forgot it, preoccupied by the foster soul: my ego.

PS. It says: Food can be addictive.

Och, nienawidzisz swojej pracy? Dlaczego nie mówiłeś wcześniej? Istnieje grupa wsparcia: nazywa się WSZYSCY i spotyka w barze” - rzekł George Carlin. Ktoś stworzył niedawno teorię ziemi jako więzienia: jesteśmy tutaj, dopóki nie nauczymy zachowywać jak trzeba. Gdyby odwiedził nas przybysz z innej galaktyki, mógłby pomyśleć: „Te młokosy odbywają karę.” Mieszkańcy Ziemi są jak dzieci, które ze wszystkich sił starają się być dobre.

Ponosimy karę nie dlatego, że jesteśmy groźnym gatunkiem, lecz z powodu braku czegoś ważnego. Mój duch jest martwy, to jednak nikogo nie dziwi! Świat uczy, że jestem jak inni, ponosimy jednak słone konsekwencje. Efektem nieposiadania ducha jest brak życia: musimy na nie pracować. Jak mówi Biblia, owocem ducha jest miłość, radość i dobro. Bez niego człowiek wciąż się rozgląda, nie mogąc znaleźć siebie.

Brak zdrowia, niedobór ciepła, jedzenia – na naszym obrazie ciągle brakuje jakiegoś fragmentu! Smaczne nadziewane grzyby przynoszą ulgę, nie na długo jednak. Nie mogę się zatrzymać: to, co dobre znajduje się na zewnątrz. Tak naprawdę przychodząc tutaj, przyniosłam coś cennego: prawdziwe „ja” czyli ducha. To energia o wysokiej wibracji, dobra i mocna. Miłość przegrała z lękiem: zapomniałam o niej, bo uwagę zajmuje zastępczy duch – ego.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.