Friday, August 26, 2022

Medal

My husband Angelo says that “sono fissata.” In fact, there is always something going on in my head. Recently I’m trying to figure out the phrase: “Take this all of you and drink it from it: this is the cup of my Blood.” In my opinion, the best thing to read it just like it is: “You need to drink blood.” It makes sense, because energy is like blood – simple. Now, our strange word from electrical impulses tries to convince us to drink it using the subconscious rule: “I can love/I cannot love.” We see the strawberries: so tasty and succulent. Their juice is red and sweet, just like blood. So the message is: “I can love blood.”

The same for red apples, strawberries, wine and so on. We are losing blood during menstruation, or when we cut our finger. Now, we’re getting another message where to find it: the red colour of somebody’s shirt, blouse, trousers… To persuade us that we’re “vamipres” it’s enough to look at the missing teeth. Yesterday I spoke with an elderly man, who had only two in the upper jaw. The message is: “I cannot love vampire.” I’m in danger, and I have the right to attack him as first, taking away the precious energy… The whole plot seems weird, maybe, but I’m sure that our word is full of strange messages.

Let’s take the spider: it’s innocent, but your first thought is: “I cannot love spider.” What’s wrong with him? Seems innocent… But he’s weak. So the subtext is: “I cannot love myself, if I’m weak.” It’s a great mistake! The only power, is the power of the mind, who can convince you to see the “bloody strawberries” and justify the attack upon our fellow beings, showing you missing teeth. He invented evil by deciding what is good and bad. The author often contradict himself: killing is very nasty, he says, but also you can get a medal.

Mój mąż Angelo mówi że “sono fissata.” Rzeczywiście, zawsze coś mi chodzi po głowie. Ostatnimi czasy staram się rozgryźć frazę: “Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej.” Moim zdaniem najlepiej odczytać ją tak, jak jest: “Potrzeba wam krwi.” Ma to sens, bo energia jest jak krew – proste. Nasz dziwny świat z impulsów elektrycznych stara się przekonać do picia, używając podświadomej reguły: “Mogę/Nie mogę kochać.” Widzimy truskawki, smaczne i pachnące. Wypuszczają sok, który jest słodki i czerwony – jak krew. Przekaz brzmi: “Mogę kochać krew.”

To samo dotyczy czerwonych jabłek, malin, wina i tak dalej. Tracimy krew podczas menstruacji, kiedy zatniemy się w palec. Otrzymujemy kolejny przekaz gdzie ją uzupełnić: czerwony kolor czyjejś bluzki, koszuli, spodni… Aby przekonać, że jesteś wampirem, wystarczy pokazać wypadnięte zęby. Wczoraj rozmawiałam ze starszym panem, który miał tylko cztery w górnej szczęce. Odbieram przekaz: “Nie mogę kochać wampira.” Jestem w niebezpieczeństwie, mam prawo atakować jako pierwsza, odbierając cenną energię. Całe rozumowanie jest dziwne, być może, ale jestem pewna, że świat pełen jest takich sygnałów.

Weźmy pająka: jest niewinny, ale twoja pierwsza myśl to: “Nie mogę kochać pająka.” Co z nim nie tak? Wygląda niewinnie… Ale jest słaby. Podświadomy przekaz to: “Nie mogę kochać siebie, jeśli jestem słaby.” To wielki błąd! Jedyna siła tkwi w umyśle, który potrafi przekonać, że widzisz “krwawe truskawki” i usprawiedliwić atak na bliźnich, pokazując wypadnięte zęby. Wymyślił zło decydując, co jest dobre i złe. Autor sam sobie zaprzecza: zabijanie jest złe, mówi, ale można dostać medal.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.