Wednesday, November 30, 2022

3.Io posso amare

 

My brother lent mi a bike since my own was stolen. I using the bike lock now, but I forgot it yesterday morning while going to the Day-Care Psychiatric Unit. I wasn’t aware of this fact trough half the journey but still I was quite unhappy because I don’t like cold. I was pedalling slowly, thinking about the “awful weather” when I remembered about the bike lock. I had to go back: this time, I was spinning very quickly. Much to my surprise I felt just better. The cold wasn’t annoying any more: I would barely noticed. I understood that “Io posso amare” the winter… When I gotten here, I received the reward: two of my friends from the Day-Care Psychiatric Unit brought us a lot of sweets. Lovely!

Brat pożyczył mi rower, jako że mój własny ktoś ukradł. Używam teraz blokady rowerowej, ale zapomniałam jej wczoraj rano, jadąc na Dzienny Oddział Psychiatrii. Przez pół drogi byłam nieświadoma tego faktu, ale I tak czułam się dość paskudnie bo nie lubię zimna. Pedałowałam powoli, myśląc o “okropnej pogodzie” kiedy przypomniałam sobie blokadę! Musiałam wrócić: tym razem obracałam nogami prędzej. Ku mojemu zdziwieniu poczułam się lepiej: nie przeszkadzało mi zimno, ledwie je zauważałam. Zrozumiałam że “io posso amare” zimię… Kiedy dotarłam na miejsce, czekała mnie nagroda: dwoje kolegów z Dziennego Oddziału Psychiatrii przyniosło dużo słodyczy. Super!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.