Thursday, December 8, 2022

7.Io posso amare

 

K. wears all black outfit. She would deny her sex, family and name. She wants to be called with the invented one… She’s got many friends, and is very much liked. K. is very chatty and not shy at all. She’s directing a group, everybody is amazed by her strong character… “If you have a quality be proud of it!” - Pinhead famously said. “Let it define it whatever it is.” It’s the gospel truth! The mysterious character of the film “Hellraiser” for example would appreciate his “quality.” 

He likes inflicting pain in the others… It doesn’t sound very good, maybe, but many of us would find it fascinating. Let’s be honest: there is something extremely sad in the market buyers, who are crowding in on you… The idea that you’re just like them is depressing – just because the person next to you seems to be “A man without qualities.” That’s why Pinhead is right while saying “If you have a quality be proud of it.” Accepting your uniqueness gives you some strength, like in the case of my friend K. That’s why I decided to embrace my own qualities.

For my whole life I was feeling adequate, that’s why I keep avoiding everything. I could honestly say: “My sweet people, I just hate myself!” There is no use with such an approach… It’s better to agree with Pinhead: “If you have a quality be proud of it! Let it define it whatever it is.” Well I do have it dear Hellraiser! I can repeat after the weird-dressed Maneskin singer: “I am out of my mind but I’m not like the others.” 

K. nosi się na czarno. Neguje płeć, rodzinę oraz chce, żeby ją nazywać wymyślonym imieniem. Ma wielu przyjaciół, jest bardzo lubiana. K. jest rozmowna, ani trochę nieśmiała, przewodzi grupie, każdemu imponuje silny charakter dziewczyny… “Jeśli masz jakieś właściwości, bądź z nich dumny!” - mówi słynny Pinhead. “Pozwól, by cię zdefiniowały, cokolwiek to jest.” To wielka prawda! 

Tajemniczy bohater filmu “Hellraiser” na przykład docenia fakt, że lubi zadawać ból innym. Nie brzmi to zbyt dobrze, być może, ale wielu z nas fascynuje się tym. Bądźmy szczerzy, jest coś bardzo smutnego w ludziach na rynku, którzy tłoczą się wokół ciebie… Myśl, że jesteś jak on jest depresyjna: osoba naprzeciw ciebie zdaje się być “Człowiekiem bez właściwości.” Dlatego ma rację Pinhead mówiąc: “Jeśli masz jakąś cechę, bądź z niej dumny.” Akceptacja naszej wyjątkowości daje siłę, jak w przypadku mojej znajomej K. Dlatego właśnie chcę przyjąć moje "jakości."Przez całe życie czułam się nieadekwatnie, dlatego unikałam wszystkiego. Mogłabym szczerze powiedzieć: “Kochani ludzie, nienawidzę siebie!” Z takiej postawy nie ma pożytku… Lepiej zgodzić się z Pinhead: “Jeśli masz jakieś właściwości, bądź z nich dumny! Pozwól, by cię zdefiniowały, cokolwiek to jest.” Mogę powtórzyć za dziwnie ubranym piosenkarzem Maneskin: “Jestem stuknięta, ale inna niż wszyscy.” 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.