Friday, June 11, 2021

Just one planet/Jedna planeta

We were taught that we have a bit larger brain than our ape ancestors. Not a lot, maybe, because I find it hard to understand what 12 Tree Grid is. Let's start with consciousness: it's intelligence blessed with energy. The energy field projects our consciousness trough a holographic template. That's 12 Tree Grid: it generates the physical manifestations we experience as reality. Complicated stuff, the architecture of our many layers that allows us us to “live” in the Time Matrix, which is a map of all the Timeliness in which is wandering our consciousness. 

Basically, the mathematical program where our the poor soul experiences time and matter. So, our 12 Tree Grid might be a type of “suit” projected individually for every new life in the Time Matrix. The old shamans called it the ball of perceptions. Obviously, there would be only one “poor soul” in the structure… Do you remember Little Prince? He visited six planets, inhabited by a single, irrational adult. A narcissistic praise-hungry man. Who is applauding him?

A drunkard who has the reason to drink. Who is embarrassing him? Aren't we like them, lonely in our ball of perception? Still, we seem to have plenty of company. „The inorganic beings are like a fishermen, they attract and catch awareness” - Don Juan insisted. To them, we are just a children with boundless energy, which they crave… One thing is certain: everything we perceive outside is only an image created in your mind!

Uczono nas, że mamy mózg trochę większy od małpich przodków. Może nie za bardzo, bo ciężko mi pojąć czym jest 12 Tree Grid. Zacznijmy od świadomości: to inteligencja obdarzona energią. Pole energetyczne projektuje naszą świadomość przez szablon holograficzny. To 12 Tree Grid. Tworzy fizyczne manifestacje, odbierane jako rzeczywistość. Skomplikowana rzecz, wielopoziomowa architektura która pozwala “żyć” w Time Matrix (mapie wszelkich Timeliness gdzie błąka się świadomość).

Zasadniczo, to program matematyczny gdzie biedna dusza doświadcza czasu i materii. 12 Tree Grid to “kombinezon” projektowany indywidualnie na każde nowe życie w Time Matrix. Dawni szamani nazywali to bańką percepcji. Rzecz jasna, w całej strukturze istniałaby jedna “biedna duszyczka.” Pamiętacie Małego Księcia? Odwiedził sześć planet, zamieszkanych przez samotne, irracjonalne istoty. Narcyz spragniony pochwał. Kto go oklaskuje?

Pijak który ma powód do alkoholizmu. Kto go zawstydził? Nie jesteśmy czasem jak oni, samotni w bańce percepcji? Pomimo tego, zdajemy się mieć pełno towarzystwa. “Istoty nieorganiczne są jak rybacy, przyciągają i łowią świadomość” - mówił don Juan. Dla nich jesteśmy jak dzieci o niespożytej energii, której pożądają… Jedno jest pewne: to, co postrzegamy na zewnątrz to obraz stworzony w umyśle!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.