Wednesday, October 16, 2019

16.La sfida di disegno

The next pic as promised! „I got skinny husband. In our bed I'm looking for him with a rake. Just joking there is no on who is seeking. We sleep ass to ass. Boring scenario but it that's the only way. We write it ourselves.”

Zgodnie z obietnicą, następny obrazek! „Mąż chudy się udał mówię że w łóżku grabiami go szukam. Tak sobie żartuję nikt nikogo nie szuka. Śpimy dupami poodwracani. Nudny scenariusz ale tak ma być. Sami go piszemy.”Tuesday, October 15, 2019

15.La sfida di disegno

Another picture. It says: „We live for the children. My daughter is just like me. The same eyes resignation, fat in twelve year-old belly.”

Kolejny obrazek. Na rysunku: “Żyje się dla dziecka. Podobna jest do mnie córka. Ta sama rezygnacja w oczach oponka na brzuchu dwunastoletnim.”

Monday, October 14, 2019

14.La sfida di disegno

Drawing challenge (without new pictures) continues! „I am staying home. It's a habit. Our past, our present are the same. Ordinary average life. I'm 40, I have a crooked smile and daughter: my proof of having sex.”

Rysunkowe wyzwanie (bez nowych obrazków) ciąg dalszy! „Ja w domu siedzę. Przyzwyczajenie. Teraźniejszość jest taka sama jak przeszłość. Zwyczajne życie, typowe. Mam 40 lat, usta takie trochę wykrzywione i córkę, dowód na uprawianie seksu.”

Sunday, October 13, 2019

13.La sfida di disegno

Never-ended comic. Part two. „He would eat what give him. He would fix the fridge and even a car. He's going to work, unlike myself.”

Niedokończony komiks. Część druga. „Zje co mu dam o dokładkę raczej nie poprosi. Zreperuje lodówkę a nawet samochód… W przeciwieństwie do mnie chodzi do roboty.”Saturday, October 12, 2019

12.La sfida di disegno

Some time ago I decided to create my own comic book. I make only six pictures. That's the first one. „Did you noticed that we have to do with the past only? We will repeat what we did before. Morning coffee for example. Every day caffee and cake for breakfast. Also the husband is from the past. He's never changing.”

Jakiś czas temu chciałam stworzyć komiks. Zrobiłam tylko sześć rysunków. Oto pierwszy. „Zauważyliście że mamy tylko przeszłość? Powtarza się to co już kiedyś robiło. Kawa na śniadanie na przykład. Codziennie jest kawa i ciasto. Mąż też jest z przeszłości. Nigdy się nie zmienia.”Friday, October 11, 2019

11.La sfida di disegno

Short (italian) comics! Can you recognize an editor who wants your money? He will call you, and won't let you wait three to six months. He's moving quickly! “Mrs. Vita Crescenza?” - He would ask you. How lovely! Someone wants to talk to you! Not about your book though. He's interested in your friends. You need 200 of them, all ready to buy a book which the editor cannot sell himself. You need to help him… Writing is so rubbish! I'd better not talk. I prefer talking about my drawings.

Krótki (włoski) komiks! Wiecie, jak rozpoznać wydawcę który chce wyciągnąć pieniądze? To on dzwoni! I nie każe czekać trzy - sześć miesięcy. Jest szybki! “Czy to pani Vita Crescenza?” - pyta. Jak pięknie! Ktoś chce z tobą rozmawiać! Ale nie na temat książki... Interesują go twoi znajomi. Potrzebnych jest dwustu, wszyscy gotowi do kupienia książki której wydawca sam nie umie sprzedać. Musisz mu pomóc! Co za świństwo, całe to pisarstwo! Lepiej nie mówić. Wolę rozmawiać o moich rysunkach.Thursday, October 10, 2019

10.La sfida di disegno

The next not that new illustration! Polish proverb: “Therefore clean yourself up girl because you don't know the day or the hour.”

Kolejna nie taka nowa ilustracja! Polskie przysłowie: “Myjcie się dziewczyny bo nie znacie dnia ani godziny.”