Autor


Graduated of Faculty of Polish Studies. As a teacher of Polish missed the calling “as the police dog that is pulling milkman’s trolley.” Takes the chance as a writer and illustrator. Lives in Southern Italy. 

Absolwentka filologii polskiej. Jako pani od polskiego minęła się z powołaniem „jak pies policyjny, który ciągnął wózek mleczarza.” Próbuje swoich sił jako pisarz i ilustrator. Mieszka na południu Włoch. 
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.