Thursday, October 17, 2019

18.La sfida di disegno

I said: „I make only six pictures,” but there is another one:) „Everything should be regularly in our scenario. Just like it used to be. We're afraid of change. Yesterday's breakfast, the same talk.”

Powiedziałam: „Zrobiłam tylko sześć rysunków” ale jest jeszcze jeden:) „Wszystko regularnie w naszym scenariuszu. Tak jak było. Nowego wszyscy się boimy. Śniadanie takie jak wczoraj. Te same rozmowy.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.