Wednesday, August 26, 2020

5.Chiedimi se sono felice

 

Ask me if I'm happy is back! “It put everything in perspective!” - She says.

Wraca zapytaj, czy jestem szczęśliwy! “Wszystko zmieniło perspektywę!” - rzekła.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.