Monday, December 14, 2020

4.Latte macchiato

 

It's been a long while that I reveal how much I'm missing a job if someone comes by… M. wanted to save me from misery, and found volunteering job. I went for a meeting recently. The project involved help for the depressed. “Let's look at our poor devils!” - The woman said, going through the list. The stories were obviously very upsetting: too much, so I left. It occurred to me that I'm actually lucky that I'm not being paid for a job that sucks the life out of you… And then, I got home and published my next illustration:)

Od dłuższego czasu opowiadam, że brak mi roboty każdemu kto się napatoczy… M. chciała mi pomóc w niedoli i znalazła wolontariat. Poszłam na spotkanie niedawno. Projekt zakładał pomoc osobom w depresji. “Popatrzmy na nasze biedne diabły!” - rzekła kobieta, przeglądając listę. Historie były przygnębiające, rzecz jasna. Trochę za bardzo, więc wyszłam. Dotarło do mnie, że mam szczęście, iż nie płacą mi za robotę, która wysysa z ciebie życie… A potem wróciłam do domu i opublikowałam kolejną ilustrację:)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.