Wednesday, February 12, 2020

2.Bel tempo

The original Polish – Italian series:) Polish husband: “I got it done quickly!” Italian husband: “Look, rubbish on the floor!”


Orginalna polsko – włoska seria:) Polski mąż: “Szybko się uwinąłem!” Włoski mąż: “Patrz, śmieć na podłodze!”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.