Sunday, February 2, 2020

74.Piccola Bari


I'm going to do my best. Enough to send my CV via email, nobody’s reading it anyway! I'll ask for a job in person… Let's see if you can do something in Bari.

Chcę dać z siebie wszystko. Dosyć wysyłania CV przez internet, i tak nikt tego nie czyta! Zacznę chodzić i pytać o pracę… Zobaczymy, czy można coś zrobić w Bari...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.