Saturday, February 16, 2013

Struggle to survive/Walka o przetrwanie


For some kind of people, every times would be the hard ones. Also there are the countries that no matter which century, it would be always hard times. The most famous "hard - time country" might be Russia. An article from Mail Online: „Haunting photo show desperate struggle to survive in the last days of USSR”.
 
Shop shelves were often bare, it was normal to have to join a long queue to get whatever goods are available. Women patients in a rundown hospital ward in Moscow, people exchanging vodka bottles or standing in lines for food suplies, female miners in the town of Novokuznetsk – they look like if their life was stolen.

The famous Communist political system which took such toil on the country was close to collapse. They say in Russia: "For one who was beaten, two who were not." It means - the bad experience would make you wiser. If that's true, there would be an great future for Russia. I wish it's true.

Dla niektórych ludzi nie ma dobrych czasów. W pewnych krajach każde stulecie będzie tym trudnym. Najsławniejszym z "krajów ciężkich czasów" może być Rosja. Artykuł z Mail Online: „Poruszające zdjęcia pokazują desperacką walkę, by przetrwać ostatnie dni Związku Radzieckiego”.

Półki sklepowe były często puste, należało do normalności stać w kolejce po wszelkie możliwe produkty. "Pacjentki w szpitalu w Moskwie, ludzie wymieniający butelki wódki lub wyczekujący po żywność, pracownice kopalni węgla w Nowokuźniecku - wszyscy ci ludzie sprawiają wrażenie, że skradziono im życie.

Sławny komunistyczny system polityczny, który wycisnął takie piętno na kraju chylił się ku upadkowi. W Rosji mówi się: "Za jednego bitego dwóch niebitych." To znaczy, że niedobre doświadczenia uczą nas mądrości. Jeżeli to prawda, przed Rosją stoi wspaniała przyszłość. Mam nadzieję, że tak będzie.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.