Wednesday, April 24, 2013

La puzza


"La puzza" means: the smell. It’s the biggest problem of the industrial estate. For many years, there was ANIC (part of Eni - Italian multinational oil and Gas Company) in our industrial estate. ANIC closed, but the huge factory is working, only for another company. Now it deals with exculpation of petroleum waste.

"La puzza" is present almost every day. Recently, the people had enough: they brought to life a committee. It decided that the people should do a manifestation. It was a big thing - even local TV went to register the manifestation. The day was nice and warm, some 200 people walked from the estate to the factory. "La puzza" is still here - but so is the committee. Like they say, hope is the last one to die!

"La puzza" znaczy: brzydki zapach. To największy problem osiedla przemysłowego. Przez wiele lat istniał tu ANIC, należący do Eni (międzynarodowa korporacja gazowo-petrochemiczna). ANIC zamknął działalność, ale fabryka nadal pracuje, tylko dla innej firmy. Teraz zajmuje się oczyszczaniem odpadów z przeróbki petrolu.

Czasami codziennie czuje się "la puzza". Ostatnio, mieszkańcy mieli dość: powołali do życia komitet. Zdecydował on, że mieszkańcy powinni zrobić manifestację. To było duże wydarzenie. Nawet lokalna TV przyjechała, by nagrać manifestację. Dzień był ładny i ciepły, około 200 osób przemaszerowało z osiedla do fabryki. "La puzza" nadal istnieje, jak również nasz komitet. Jak mówią, nadzieja umiera ostatnia.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.