Thursday, April 11, 2013

Puszkin


For anyone else, Puszkin it was just one of my dad's cats. But in fact, he was only mine. Puszkin was big, fat and lazy. He had green eyes and long fur. I loved him to bits. His brother was nothing like Puszkin. Tank was ugly, with twisted legs, very slim and full of energy. 

He wouldn’t eat cat’s food and loved fresh meat: our neighbour’s pigeons. I wrote a storyboard for Ekstramadura Comic Factory, the story of two cats and Richard the farmer who was after them. The story is having her happy end - Tank is saving Puszkin's life.

Unfortunately the real life was different. Our neighbour killed my beloved Puszkin, then his brother Tank. In the life, you would pay for everything like my cousin who lives in US use to say. The illustrations made by Pamela Jaworska.

Dla wszystkich Puszkin był jednym z kotów mojego ojca. W rzeczywistości należał do mnie. Był duży, biały, gruby i leniwy. Miał zielone oczy i długie futro. Uwielbiałam go. Jego brat był zupełnie inny. Czołg był brzydki, chudy, miał krzywe nogi i był pełen energii.

Czołg nie lubił kociego jedzenia, wolał świeże mięso: gołębie naszego sąsiada. Napisałam scenariusz dla Fabryki Komiksu Ekstremadura, historię dwóch kotów oraz rolnika Ryszarda, który próbuje ich dopaść. Historia ma szczęśliwy koniec - Czołg ratuje życie Puszkina.

Niestety rzeczywistość była inna. Ktoś zabił najpierw mojego kochanego Puszkina, a potem jego brata Czołga. W życiu, musimy płacić za wszystko, jak mówi mój kuzyn który mieszka w USA. Ilustracje zrobiła Pamela Jaworska.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.