Monday, May 4, 2015

39.L'uomo cannone

"Also today we ate!" - He said. Anyway by blog has turned three today. 289 posts and 33248 page views. It can only get better!

"Dziś też jedliśmy!" - powiedział. W każdym razie, mój blog kończy dziś trzy lata. 289 postów i 33248 wyświetleń strony. Będzie tylko lepiej!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.