Sunday, July 26, 2015

A big stream/Wielki strumień

Polish newspapers are covering latest news. Czech Republic (estimate population of 10,5 mln) has about 6 mln regular posts. Poland (38,5 mln) only 8 mln regular posts. Seems disquieting, but politicians have something else to worry about. An ex Member of Parliament reveals her efforts to support Andrzej Duda's success in Poland's presidential election. 

I made 300 km pilgrimage to Santiago in northern Spain where St.James was buried!” – She says, announcing her political comeback as well. Been talking about it with my husband. He’s generally positive when it comes to situation of Poland. “You have a great stream of money coming to your country!” – He says.

And a great stream of emigrating people!” – I told him. “You cannot complain, you are not even voting!” – He replied. It’s true – but still politics good or bad are changing frequently. Been reading that Putin has died and his double is in charge in Russia…

Polskie gazety donoszą o ostatnich wieściach. W Czechach (około 10,5 mln mieszkańców) jest 6 mln etatów. W Polsce (38,5 mln) tylko 8 mln. Brzmi niepokojąco, ale politycy mają co innego na głowie. Była posłanka opowiada o wysiłkach w celu wsparcia sukcesu Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Odbyłam 300 km pielgrzymkę do Santiago w północnej Hiszpanii, gdzie pogrzebany został św. Jakub!” – mówi, obwieszczając również swój polityczny powrót. Rozmawiałam o tym z mężem. W zasadzie jest optymistą, jeśli chodzi o sytuację w Polsce. „Płynie do was potężny strumień pieniędzy!” – mówi.

A wielki strumień ludzi emigruje za granicę!” – odparłam. „Nie możesz narzekać, nawet nie głosujesz!” – stwierdził. To prawda – ale i tak politycy są regularnie wymieniani. Czytałam, że Putin zmarł, a Rosją rządzi jego sobowtór…


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.