Monday, November 4, 2019

14.Piccola Bari

Just a story, isn't it? How many of us chose to be „only a mummy.” No paycheck, liberty: zero. Total sacrifice, anyway.

Zwykła historia, prawda? Ile z nas wybrało bycie “tylko mamą.” Nie ma wypłaty, zero wolności… Krótko mówiąc, poświęcenie totalne!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.