Sunday, November 3, 2019

Only 10 years/Tylko 10 lat

I met K. and her boyfriend last summer. She's working for a private company. It's a very demanding job, but smart and pretty K. has gained her boss' appreciation… And has to deal with jealousy at work. Despite she's very young (only 25) she can overcome it, and change into favour. She's always smiling, but her life isn't that easy. 
Źródło: internet

Before her dad started dreaming about dollars, K. and her younger sister had just a normal family. When she was about 17 he left for America, where he quickly got ill and depressed. His wife decided to join him, and took the girls as well. K. is not ashamed of telling that they were recognized as a poor, and were given free food coupons.

After two years K. left America. She started independent life in the old family apartment in Poland. Her parents still live in New York. In USA you need only 10 years of work to get retirement benefits (over 1000$). Their younger daughter is doing well: she study medicine, but doesn't see them that often. It's because mum and dad won't accept her black boyfriend.

Poznałam K. zeszłego lata. Pracuje w prywatnej firmie. To wymagające zajęcie, ale ładna i mądra K. zdobyła uznanie szefa… Zmaga się z zazdrością w pracy. Pomimo młodego wieku (25 lat) obraca wszystko na swoją korzyść. Cały czas się uśmiecha, ale jej życie nie należy do najłatwiejszych.

Zanim ojcu zamarzyły się dolary, K. i jej młodsza siostra miały normalną rodzinę. Kiedy miała około 17 lat, wyjechał do Ameryki, gdzie szybko wpadł w choroby i depresję. Żona zdecydowała, że do niego dołączy, i zabrała dziewczyny ze sobą. K. nie wstydzi się opowiadać, że zostali uznani za biednych, przydzielono im darmowe kupony na jedzenie.

Po dwóch latach K. opuściła Nowy York, zaczęła samodzielne życie w dawnym mieszkaniu w Polsce. Rodzice pozostali tam nadal. W Stanach wystarczy pracować 10 lat, aby otrzymać najniższą emeryturę, ponad 1000 dolarów. Młodsza córka dobrze sobie radzi, studiuje medycynę. Nie widują się jednak zbyt często. Rodzice nie przekonali się do jej czarnoskórego chłopaka…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.