Saturday, November 30, 2019

30.Piccola Bari


Never love anyone who treats you like you're ordinary” Oscar Wilde. Actually we like this picture!

Nie kochaj kogoś, kto traktuje cię, jakbyś był zwyczajny” Oscar Wilde. W gruncie rzeczy ten obrazek się nam podoba!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.