Sunday, January 20, 2013

Helicopter mother/Matka - helikopterLiving in Basilicata, I see what it means "mamma italiana". It's all about serving, their parenting responsibility won't end when their children become adults. Whether they are married or not, mamma is ready to to fulfill everyday needs of her “children”. Helicopter mother “is extremely involved in their child's every experience. 
 
 “They are so named because, like helicopters they hover overhead.” The trend isn't good for the mothers and their children, anyway. "Helicopter mother" may think that to be better mum, she needs to sacrifice her own life and mental health. But it leaves her very often depressed. And when it comes to the child, the "intensive" parenting may have opposite effect.

"Psychologists say it leaves children fragile and unable to cope with life's experiences." But even parents like that can say: “Enough”. A couple from Venetia bring in lawyers to make 41-year-old son move out. He has a job, but he's expecting his mother to do his loundry and cook for him. Instead of hovering overhead the children, you could just relax…

Mieszkając w Basilicacie, widzę co znaczy "mamma italiana". Służy swoim dzieciom, rodzicielska odpowiedzialność nie kończy się, gdy dorosną. Wchodzą w związki czy nie, mamma jest zawsze gotowa zaspokoić potrzeby „dzieciaków”. Matka – helikopter “chce być skrajnie włączona w każde doświadczenie dziecka”.

Nazywa się tak, bo jak helikopter krąży wokół potomstwa.” Trend nie jest dobry dla matek i ich dzieci. "Matka helikopter" może uważać, że aby być lepszą mamą, powinna poświęcić własne życie i higienę umysłową. Często prowadzi to do depresji. A jeżeli chodzi o dzieci, "intensywne" rodzicielstwo może dawać przeciwne rezultaty do zamierzonych.

"Psychologowie uważają, że czyni dzieci nadwrażliwymi i niezdolnymi do radzenia sobie z codziennym życiem". Ale nawet tacy rodzice mogą powiedzieć: “Dość”. Para z Wenecji wynajęła prawników, żeby skłonić 41-letniego syna do wyprowadzki. Ma on pracę, ale oczekuje, że matka będzie mu prać i gotować. Zamiast krążyć nad dziećmi, lepiej się zrelaksować...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.