Wednesday, January 9, 2013

Love yourself slim/Kochaj szczupłą siebie


Since 2011 I'm big fan of "Reality Transurfing" books. Vadim Zeeland's main goal is to present a set of techniques for the attainment of practical goals. The basic thrust of Zeeland’s methods relays on positive thinking. The article from Mail Online is a “proof” of Zeeland’s methods. “Successful slimming, according to Lisa Jackson, is all about banishing negativity.”

Concentrating on loving everything you possibly can about yourself” helps. That’s what more or less Vadim Zeeland’s books say. To become a gorgeous girl, you should feel like you would be one already! Tricks like spending the first precious minute of every day praising yourself or banishing evil thoughts could be the key to success.

I used to be slim before I had my children. Today I’m much bigger and somehow I do believe that I have to be. Why, I’m the mother, who cares! But on the other way, I would love to be smaller and feel like “donna” like Italians use to say. So let’s start to imagine myself beautiful!

Od 2011 roku jestem fanem książek z cyklu "Transerfing rzeczywistości". Głównym Celem Vadima Zelanda jest zaprezentowanie technik pomagających w osiągnięciu celu. Podstawą metody Zelanda jest pozytywne myślenie. Ten artykuł jest dowodem na poparcie tezy. “Udane chudnięcie zdaniem Lisy Jackson, zależy od odrzucenia negatywizmu”.

Koncentrowanie się na lubieniu wszystkiego co możliwe w sobie” pomaga. Tak mniej więcej twierdzą książki Vadima. Aby zmienić się w piękność, należy uwierzyć że już jesteś przepiękna. Sztuczki jak spędzanie pierwszej cennej minuty dnia na chwaleniu siebie lub blokowanie negatywnych myśli mogą być kluczem do sukcesu.

Byłam szczupła, kiedy nie miałam jeszcze dzieci. Dziś jestem znacznie grubsza i wydaje mi się, że tak być powinno. Jestem matką, co mi zależy! Ale z drugiej strony, chciałabym poczuć się znowu jak “donna” jak mówią Włosi. A więc zaczynam wyobrażać sobie siebie jako piękność!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.