Monday, September 23, 2013

John the Baptist/Jan ChrzcicielWhen I was born, my parents wanted to call me Monika. Dad went to register office, but it was closed. He was back the next day – but in the meantime he changed his mind and decided to call me Danuta. It wasn’t good idea. Danuta was “out of use” – other girls had “normal” names, like Anna or Beata. "Old fashion" name had become my first complex.

 
Southern Italians like “strange” names, especially those “religious” ones. I met Giovanni Battista (John the Baptist), Concetta (Concieved), Immacolata (Immaculate), Assunta (coming from Assumption of the Virgin Mary) and Donato (Donated). Name Benedetta (Blessed) and and Rosario (Rosary) are popular, as well as Pio (brave, religious). I was talking about it with Fortuna (Fortunate).

You won’t find Addolorata (Sorrowful) in the North!” – She told me. Another habit typical for Southern Italians is that man wants to call his son the way his dad was called. I got chatting with a mum of little boy. He was their first child so I assumed that he would carry his granddad’s name. “No way: he’s granddad name is Benito!” – She said :)

P.S. someone told me that in Sicilia some people call their girls Catena (Chain).Mamma mia!

Rodzice wybrali dla mnie imię Monika. Tato poszedł mnie zarejestrować, lecz USC był zamknięty. Wrócił następnego dnia – lecz w międzyczasie zmienił zdanie, nazwał mnie Danuta. Był to zły pomysł. Moje rówieśniczki miały „normalne” imiona, jak Anna, Marta, Beata. „Staromodne” imię stało się moim pierwszym kompleksem.

Południowi Włosi lubią „dziwne” imiona, zwłaszcza te „religijne.”. Znam Giovanni Battista (Jana Chrzciciela), Concettę (Poczętą), Immacolatą (Niepokalaną) i Assuntą (pochodzi od Nawiedzenia Marii Dziewicy). Imiona Benedetta (Błogosławiona) i Rosario (Różaniec) są popularne, podobnie jak Pio (dobry, religijny). Rozmawiałam o tym z Fortuną.

Nie znajdziesz imienia Addolorata (Cierpiąca) na północy kraju.” – powiedziała. Typowy dla Włochów z Południa jest również zwyczaj, że mężczyzna nadaje synowi imię swego ojca. Gawędziłam z mamą małego chłopca. Był to ich pierwszy syn, więc byłam pewna, że nosi imię dziadka. „Nie ma mowy! Dziadek nazywa się Benito!” – usłyszałam:)

P.S. Dowiedziałam się, że na Sycylii używa się imienia Catena (łańcuch) dla dziewcząt. Mamma mia!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.