Sunday, September 15, 2013

Pipe’s horse/Fajki ogierThink it was Dustin Hoffman in one of his films who said: “We all live in a quiet desperation.” In one of my mum’s stories there was a man in the village; they called him Pipe. Everyone was living in poverty but he was even poorer. Poor Pipe had no field and his only property was the horse. During the winter he was collecting wood with his horse.
 
When spring was coming, they were working together for richer farmers. Because of his poverty, he had no barn – the horse had to live in a little hut, together with Pipe’s family. The horse had no place to move: usually he would lie down in the corner. One day Pipe’s horse had enough and escaped through the broken window.

I heard the story so many times. “Did he escape?”– I asked. “The whole family was after him. They would be lost without him.” – My mum used to say. We live in a quiet desperation, sometimes we cannot take it anymore. We want to brake free, but if there is someone we care for, there is no freedom, but leaving behind. Maybe only the one who’s got nobody could be really free?

Myślę, że to Dustin Hoffman w jednym ze swych filmów powiedział: “Żyjemy w spokojnej desperacji.” W jednej z historii mojej mamy mieszkał na wsi ubogi człowiek. Wszyscy byli biedni, ale on wyróżniał się ubóstwem. Nazywano go Fajka. Nie miał ziemi, jego jedynym dobytkiem był koń. Podczas zimy Fajka jeździł do lasu, by nazbierać chrustu.

Kiedy nadchodziła wiosna, pracowali razem dla bogatszych gospodarzy. Ubogi Fajka nie miał stajni dla swego konia. Zwierzę musiało przebywać w malutkiej chałupce, razem z rodziną Fajki. Koń nie miał miejsca, by się ruszać i zazwyczaj leżał w kącie. Pewnego dnia Fajki ogier powiedział „dość” i uciekł przez wybite okno.

Słyszałam tę historię wiele razy. „Udało mu się uciec?” – pytałam. „Cała rodzina Fajki go goniła. Gdyby uciekł, marnie by zginęli.” Żyjemy w spokojnej desperacji. Czasami nie możemy tego znieść i próbujemy ucieczki. Jeżeli mamy kogoś, na kim nam zależy, nazywa się to opuszczanie, a nie wolność. Być może tylko ten, kto nie ma nikogo, może być wolny?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.