Friday, September 26, 2014

Die young/Umrzyj młodo

A. invited me for a coffee; she’s newly married and settling down happily. We were chatting in her sterile clean kitchen. She told me a story of her father’s cousin. The young woman was living in London. One day both her and her husband decided to leave their good jobs, sell the house and buy the caravan. They left London and started 'Gypsy life' with their kids.


One year later they went to visit their parents in Basilicata. The old people started judging them. They never saw A.’s cousin and her husband again. Been thinking about it: why the well-situated people wanted to cut themselves off modern society? Yesterday I took my daughter to her friend F.’s place; when I was back, I saw the girls watching TV along with F.’s older sister.

Pop star Kesha’s single Die Young: the video featured Kesha as a satanic cult leader, heading an occult ritual inside of a church. The four and five year old were staring at Kesha singing”Let’s make the most of the night like we’re gonna die young. We’re gonna die young!” There must be something seriously wrong with our progress…

A. zaprosiła mnie na kawę; jest świeżo po ślubie, z zadowoleniem się urządza. Rozmawiałyśmy w jej sterylnie czystej kuchni. Opowiedziała mi historię kuzynki ojca. Młoda kobieta mieszkała w Londynie. Pewnego dnia oboje z mężem zdecydowali rzucić ich dobre prace, sprzedać dom i kupić przyczepę kempingową. Opuścili Londyn by rozpocząć cygańskie życie.

Rok później odwiedzili rodziców w Basilicacie. Starzy ludzie zaczęli ich osądzać. Nigdy już nie zobaczyli kuzynki A. i jej męża. Myślałam o tym: dlaczego zamożni ludzie zdecydowali odciąć się od nowoczesnego społeczeństwa? Wczoraj zaprowadziłam córkę do koleżanki F. Kiedy wróciłam, zobaczyłam dzieci oglądające TV ze starszą siostrą F.

Singiel gwiazdy popu Keshy Die Young - video pokazywało Keshę jako liderkę kultu satanistycznego, wykonującą okultystyczny rytuał w kościele. Cztero - i pięciolatka gapiły się na Keshę, śpiewającą: „Zabawmy się najlepiej tej nocy, jakbyśmy mieli umrzeć młodo. Umrzemy młodo!” Coś musi być nie tak z tym naszym postępem...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.