Sunday, September 7, 2014

What they say/Co mówią


I told my son to get a girlfriend. He said that we don’t need another woman at home!” - Revealed our neighbor many years ago. Think that his son got the point. I know some men who are handsome, brave; they have good jobs… and no woman around. Think one of the reasons why those nice guys are single is that they don’t need a woman that much.

I was queuing to buy smoked fish when a man before me started “making a pass" at shop assistant. “You know what they say: "The way to man’s heart is…” - He smiled, showing metal crowns on his teeth. “Through his stomach!” – The shopkeeper said, looking at him ironically: “You don’t fool me!” The sixty years old was gone, taking his dumplings with him.

Half one hour later I was buying fresh eggs from the pitcher when I saw him again. The flirting guy was with a woman; she looked a bit younger than him. She looked at him with passion. “You have to decide: do you want me or not! I want you to decide!” – Insisted his lady. I don’t know what the decision was but for sure he does need a Woman!

P.S. It says: "The old woman: 'You're 30 whe aren't you married yet?'. The young woman: 'You're 80 whe aren't you dead yet?".

Powiedziałem synowi, żeby znalazł sobie pannę. Odpowiedział, że nie potrzeba nam jeszcze jednej kobiety w domu!” – opowiadał nasz sąsiad wiele lat temu. Myślę, że syn trafił w sedno. Znam przystojnych, miłych panów, którzy mają dobrą pracę… i żadnej kobiety. Myślę, że jednym z powodów tej samotności jest fakt, że nie potrzeba im tak bardzo kobiety.

Stałam w kolejce, żeby kupić wędzoną rybę, kiedy mężczyzna przede mną zaczął „podrywać” sprzedawczynię. „Wie pani, co mówią: "Do męskiego serduszka trafia się…” – uśmiechnął się, pokazując metalowe koronki. „Przez żołądek!” – odparła sprzedawczyni. Patrzyła na niego ironicznie: „Nie nabierzesz mnie!” Sześdziesięciolatek znikł, zabierając pierogi.

Pół godziny potem kupowałam jajka na ryneczku, kiedy dostrzegłam go znowu. Flirciarz stał z kobietą; wyglądała na młodszą i patrzyła na niego z pasją. „Masz się zdecydować, czy chcesz mnie, czy nie! Decyduj!” – nalegała. Nie wiem, jaką decyzję podjęto, ale na pewno potrzeba mu kobiety!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.