Thursday, October 6, 2016

Two loosers/Dwoje przegranych

I'm a very small fish in a very big pond of parent bloggers”. - Wrote Katie. But success comes in all shapes and sizes, doesn't it? Italian blogger Antonio Menna wrote a blogpost: „If Steve Jobs was born in Naples”: Stefano and his friend are called fags, because they're always together. They have a great idea, but in Naples, nobody will give them unsecured 250,000 dollars. 
źródło: Internet

They are selling Volksvagen and scooter to afford the first pieces of Apple. But someone denounces their „commercial operation”. The officers are controlling their garage which is not up to standards. Then, Napolitan mafia arrives. They pay them, and don't have money for their business. The blogpost about Stefano who becomes mechanic is very popular.

My stats are on the lovish side” - wrote Katie. „Yet I consider my blog to be successful”. She writes the kind of content she wants, loves her blog – and makes people to keep reeding it. I agree with Katie that success is different for everyone. When it comes to me, szortal just published Niedorzeczni, a story of two „loosers”!

Jestem małą rybką w dużym stawie blogujących rodziców” - napisała Katie. Ale sukces jawi się w różnych kształtach. Włoski bloger Antonio Menna napisał post: „Gdyby Steve Jobs urodził się w Neapolu”: Stefano i jego przyjaciel znani są jako „pedzie”, bo trzymają się razem. Mają wspaniały pomysł, ale w Neapolu nikt nie da im 250 tys. dolarów bez zabezpieczenia.

Sprzedają Volkswagena i skuter, żeby kupić części do pierwszego Apple. Ktoś jednak na pisze donos w sprawie ich „działalności komercyjnej”. Urzędnicy kontrolują garaż, który nie spełnia standardów. Potem odwiedza ich neapolitańska mafia. Płacą im i nie mają pieniędzy na biznes. Post o Stefano, który został mechanikiem stał się bardzo popularny.

Moje statystyki nie rosną” - napisała Katie. „Ale uważam, że blog odniósł sukces”. Pisze o tym, co ją interesuje, kocha swój blog – i sprawia, że ludzie go czytają. Zgadzam się z Katie, że dla każdego człowieka sukces to coś innego. Jeśli o mnie chodzi, szortal właśnie opublikował Niedorzecznych, historię dwojga „przegranych”!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.