Sunday, July 3, 2022

The most important person /Najważniejsza osoba

My mother was a very strong person. She ruled the house, my unemployed father didn’t count much. Still, she believed to be a victim. We had a symbiotic relationship: since I remember, she used to tell me her sad real-life stories. In each of those, there was an underlying question: „Why you have to suffer?” I’ve given this a lot of thoughts, and I think that the answer is: mother.

She was constantly crushing me with the sense of guilt. If the most important person – your mother – thinks you’re a delinquent, that’s the gospel truth. Internal Family System theory assumes that our mind is naturally multiple. It means that the psyche is divided into sections. Parents are the center of a young child’s universe.” - Susan Forward wrote. My Inner Mother is always present.

Her voice reminds me about guilt. Another part of personality – my Inner Child – agrees with her. That’s the price I pay for having a mother. Besides, now I’m „the Parent” – subconsciously I find a pleasure in blaming my „Child.” In the whole my life I presented the illusion of interest in the world. But in fact I’m felt torn inside, and useless for the others. First I must find peace – that’s why I’m back to Poland.

Moja matka miała silny charakter. Rządziła całym domem, bezrobotny ojciec za bardzo się nie liczył. Pomimo wszystko, uważała się za ofiarę. Nasz związek był symbiotyczny: odkąd pamiętam, opowiadała mi swoje smutne historie z życia wzięte. W każdej z nich kryło się pytanie: „Dlaczego trzeba cierpieć?” Dużo o tym myślałam, myślę że odpowiedzią jest matka.

Nieustannie mnie miażdżyła poczuciem winy. Jeśli najważniejsza osoba – matka – uważa cię za przestępcę, to święta prawda. Teoria Systemu Rodziny Wewnętrznej mówi, że nasz umysł jest naturalnie wielorodny. Oznacza to, że psychika składa się z wielu części. “Rodzice są przecież dla dziecka centrum jego wszechświata.” - pisze Susan Forward. Moja Wewnętrzna Matka jest ciągle obecna.

Jej głos wciąż przypomina o winie. Zgadza się z nią inna część osobowości – Wewnętrzne Dziecko. To cena, jaką płacę za posiadanie matki. Poza tym, sama jestem „Rodzicem.” Podświadomie znajduję przyjemność w obwinianiu „Dziecka.” Przez całe życie udawałam zainteresowanie światem. W rzeczywistości jestem rozdarta wewnętrznie i bezużyteczna dla innych. Muszę odnaleźć pokój – dlatego wróciłam do Polski.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.