Tuesday, June 4, 2013

Bad karma/Niedobra karmaA very sad story: “A blind Chinese woman has admitted to selling four of her new-born children to support her family because her husband can’t hold down a steady job.” The life of Du Xiurong is a misery. Blinded at the age of five, she was seen “as a burden” by her family.

Blinded at the age of five, she was seen “as a burden” by her family. “They wanted to get rid of me as soon as possible.” Du Xiurong’s got married when she was only 14. However she found out that her husband wasn’t able to be a bread winner. “So Du made a choice, which was to give birth and sell her babies.”

Miao Sing “Confessions of Chinese courtesan”: young girl is forced to become a prostitute. “You had to commit big crimes in your previous lives to deserve such a misery!” – Someone tells her. I have to say - that sort of faith is quite comforting: when things are going terribly wrong, one could think: “It must be something I did in my previous life!”

Bardzo smutna historia: „Niewidoma Chinka przyznała się do sprzedania swoich czworga noworodków w celu podreperowania budżetu rodziny, ponieważ jej mąż nie jest w stanie utrzymać stałej pracy.” Życie Du Xiurong to pasmo niepowodzeń. Oślepła w wieku 5 lat; rodzina uważała ją za „ciężar”.

Chcieli pozbyć się mnie tak szybko, jak możliwe. Du Xiurong wyszła ją za mąż w wieku 14 lat. Niestety szybko odkryła, że mąż okazał się niezdolny do zapewnienia bytu rodzinie. „Du podjęła decyzję o rodzeniu dzieci i ich sprzedaży”. Niedawno została babką, planuje zbieranie pieniędzy na edukację chłopca.

Miao Sing „Wyznania chińskiej konkubiny”: dziewczyna zostaje zmuszona do podjęcia najstarszego zawodu świata. „Musiałaś popełnić zbrodnie w poprzednim życiu, by zasłużyć na tak nędzny los!” – mówi ktoś. Moim zdaniem wiara ta daje pewne pocieszenie - jeśli sprawy przybierają zły obrót, można pomyśleć: „Muszę zapłacić za sprawki z poprzednich wcieleń!”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.