Wednesday, June 19, 2013

Illiterate Serafino/Analfabeta SerafinoMy father used to say that the communism wasn’t all bad as he, the son of poor widow, could have masters’ degree. For me the fact of free education was something normal. I wasn’t thinking twice about what he said. Living in Italy I understood that he was right. Both my parents, born in 1937 and 1946 finished the university.
Źródło: Internet


High school for their generation was something normal. Their Italian equal, if born in poor families, used to finish their education very early. In famous film “Serafino” (1968) the protagonist, young Serafino Florin is completely illiterate. In Poland the late Sixties, a young man who would “firm” by making little crosses would be reputed a learning disability person.

The prosperity changed Italy. Also Basilicata, the poorest region felt the change. At Matera, until the late Sixties, people lived a troglodytic existence in the warren of caves. The poorest were living in natural caves in picturesque Gravina. Today only Sassi hewn from limestone cliffs remind of the old life.

Mój ojciec zawsze mówił, że komunizm nie był taki zły, ponieważ on, syn biednej wdowy, mógł zrobić tytuł magistra. Nie przywiązywałam do tego znaczenia - fakt chodzenia do szkoły był czymś oczywistym. Mieszkając we Włoszech zrozumiałam, że miał rację. Obydwoje moi rodzice – roczniki 1937 i 1946 – ukończyli studia.

Szkoła średnia dla ich pokolenia to coś naturalnego. Ich włoscy rówieśnicy, jeżeli pochodzili z ubogich rodzin, kończyli edukację wcześnie. W filmie „Serafino” z roku 1968 Serafino Fiorin, który zarabia na życie pasieniem owiec jest analfabetą. W polskiej rzeczywistości lat 60. dwudziestoletni niepiśmienny mężczyzna zostałby uznany za niepełnosprawnego.

Dobrobyt odmienił powojenne Włochy. Poprawę odczuła również Basilicata, najuboższa prowincja Włoch. W Materze jeszcze w latach 60. Ludzie wiedli prymitywną egzystencję w domostwach drążonych w skale. Najubożsi Materanie zasiedlali groty położone w Gravinie. Obecnie jedynie Sassi przypominają o dawnym życiu.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.