Sunday, May 18, 2014

8.La donna cannone


The woman says: "You have to brush your teeth, otherwise you got yellow teeth!" Little girl's response: "You lost one tooth because you don't brush yellow teeth!"

Kobieta mówi: "Trzeba myć zęby, inaczej zrobią się żółte!" Odpowiedź dziewczynki: "Tobie wypadł jeden, bo nie myjesz zębów żółtych!"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.