Sunday, May 29, 2016

Mammone

Bari native Checco Zalone is little known outside his country, but in Italy his films are breaking box office records. Quo vado is a story of a guy from southern Italy who is lucky to have guaranteed public job. At the age of 40 he lives with his parents, the mother treats him like a prince. “Mammone” - mamma's boy, fully grown man who remains tied to his mother.
Źródło: Internet


Italian mamma's like to spoil their sons so they'd remain at home after finding a job. Why, they must have his loundry done, underwear bought and favourite food provided! Checco falls in love with Valeria, a polygamist and a mother of children of three different races. She introduces him to a new way of life. Zalone's mother is shocked to see her son ironing a shirt.

Valeria “wins”, but apparently mamma is dangerous. “Italian catholic church has warned that "mammismo" – the classic attachment between Italian men and their mothers – is one of the biggest risks to marriage in the country”. You marry an Italian, you marry his family too? It depends, but often the choice is: live with it or leave it…

Pochodzący z Bari Checco Zalone jest słabo znany za granicą, ale we Włoszech jego filmy biją rekordy kasowe. Quo vado to historia mężczyzny z południa, który cieszy się z gwarantowanej pracy w sektorze publicznym. W wieku 40 lat mieszka z rodzicami, matka traktuje go jak księcia. „Mammone” - dorosły mężczyzna, bardzo związany z mamą.

Włoskie mammy lubią rozpieszczać synów, ci nie wyprowadzają się z domu, kiedy znajdą pracę. Muszą mieć zrobione pranie, kupioną bieliznę, naszykowane ulubione przysmaki. Checco zakochuje się w Valerii, poligamistce, matce trójki dzieci z trzech różnych ras. Ta uczy go nowego życia, matka Zalone jest zaszokowana widząc syna prasującego koszule.

Valeria „wygrywa” ale zdaje się, że mamma jest niebezpieczna. „Włoski kościół katolicki ostrzegł, że „mammismo” - klasyczny związek między włoskim mężczyzną i matką jest jednym z największych zagrożeń dla małżeństw w tym kraju”. Wyjdziesz za Włocha, ożenisz się z jego rodziną? To zależy, ale często wybór to: żyj z tym, albo rzuć to…No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.