Thursday, January 19, 2017

Coldest in 100 years/Zima stulecia

I understand why you wanted to be back to Italy” - I said to my husband one warm day of December. „It's Christmas and the sun shines, the butterflies fly”. After few years in Basilicata I got used to Mediterranean climate, but Bari seems particularly hot. Only in November I started putting my light jacket on. The temperatures rarely drop below 15°C. 

But the worst was yet to come. In early January the forecasters predicted unusual cold. Friday the 6th the temperature dropped suddenly to 4°C. Saturday the 7th we saw the snow: in Bari it's something which would disappear after few hours but this time was different. I walked home with grocery bags slipping on the ice and shaking in cold.

The people from WhatsApp group for parents started sharing news about school closing (Monday and Tuesday). Wenesday morning there was still some snow: it was gone and on Friday we enjoyed 11°C. But the coldest winter in 100 years is still here. The last few mornings car thermometer was showing the outside temperature 1°C. Scary…

Rozumiem czemu chciałeś wracać do Włoch” - powiedziałam do męża pewnego ciepłego dnia w grudniu. „Jest Wigilia a słońce grzeje, latają motyle”. Po paru latach w Basilicacie przywykłam do śródziemnomorskiego klimatu, ale Bari jest szczególnie ciepła. W listopadzie zaczęłam wkładać lekką kurtkę. Temperatury rzadko spadały poniżej 15°C.

Ale najgorsze miało nadejść. W początku stycznia prognozy zapowiadały nadzwyczajne zimno. W piątek (6.01) temperatura nagle spadła do 4°C. W sobotę spadł śnieg: zazwyczaj w Bari po paru godzinach nie ma po nim śladu, ale tym razem było inaczej. Wracałam do domu z zakupami ślizgając się po lodzie i trzęsąc z zimna.

Ludzie z grupy WhatsApp dla rodziców zaczęli dzielić się informacjami o zamknięciu szkół (poniedziałek i wtorek). W środę rano wciąż widać było śnieg: znikł i w piątek wszyscy cieszyli się z 11°C. Ale zima stulecia jeszcze się nie skończyła. Ostatnie kilka ranków termometr samochodowy wskazywał że na zewnątrz jest 1°C. Robi wrażenie...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.