Sunday, May 12, 2013

9p dinner/Obiad za 40 groszy
One of my proofs that Transurfing does work: “Jack Monroe, 25, has been documenting her attempts at feeding herself and her three-year-old son Jonny on £10 a week for the past year.” Single mum “Was job-hunting and living on benefits when she started writing A Girl Called Jack.
 
Jack Monroe’s blog is about making most of her £10 - which is what she has left every week after paying bills and rent. Her “austerity recipes” – like 9p carrot and kidney bean burger have caught the attention she’s about to publish her book now! That’s Transurfing in practice.

One of the rules is: when your life is taking a bad way – you shouldn’t despair but behave like it was good for you. Try to find the advantage of the situation. Another of "Transurfing works" proofs: according to a new study scary stories about illnesses may trigger symptoms in some people. That's what Vadim Zeland wrote!

Jeden z „dowodów” na skuteczność Transerfingu: „Jack Monroe, 25 l. dokumentuje swoje wysiłki: od roku stara się wyżywić siebie i trzyletniego syna za 45 zł tygodniowo”. Samotna mama “poszukiwała pracy i żyła z zasiłków, gdy zaczęła pisać A Girl Called Jack.

Blog Jack Monroe jest o najlepszym wykorzystaniu £10 – tyle zostaje jej tygodniowo po zapłaceniu czynszu i rachunków. Jej „proste przepisy” – jak kotlet z fasoli i marchewki za 40 groszy przyciągnęły uwagę: podpisała z nią umowę na napisanie książki.

Oto Transerfing w praktyce. Jedna z reguł: jeżeli życie obiera złą drogę, nie trzeba lamentować, lecz udawać, że nam to odpowiada. Kolejny "dowód" na to, że Transerfing działa: jak donoszą najnowsze badania, historie o chorobach mogą spowodować pojawienie się objawów u niektórych ludzi. To własnie mówi Zeland!No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.