Saturday, May 25, 2013

Rich Basilicata/Bogata BasilicataI got used to the fact, that the economy of the region is poorly developed and couldn’t believe that in Basilicata there is both petroleum and gas. All the profits however would be taken away from the region, leaving the people of Basilicata only contamination (and petrol token worth 140 EURO a year for every adult resident of the region).

The fact that there is petroleum in Basilicata, and the region is still the poorest in Italy is shameful. It means that the residents are being robbed from what they are entitled to; just like in it happened in “banana republic”. A friend told me that English concern wanted to dig for other oil fields in Basilicata.


Local officials turned them off: they had to learn from previous experience that all the money would go into the pocket of petroleum industry people and officials, who are doing them favours. Even if it’s true, still 50% of petrochemical industry in Basilicata belongs to English, French, Dutch and Japanese companies.

Przyzwyczajona do faktu, że ekonomia prowincji jest dość słabo rozwinięta, nie chciałam uwierzyć, że w Basilicacie znajduje się zarówno gaz, jak i ropa naftowa. Zyski z tego faktu czerpią wyłącznie „osoby zainteresowane” - mieszkańcom prowincji pozostają zanieczyszczenia przemysłowe oraz bon na benzynę o wartości 140 Euro.

Takowy rokrocznie przysługuje każdemu dorosłemu Lukanowi. Fakt, że Basilicata jest najbiedniejszą prowincją Włoch, a jednocześnie na jej terenie wydobywa się ropę naftową jest skandaliczny – pokazuje, że mieszkańcy są okradani z tego, co im należne na podobieństwo „republik bananowych”. Pewien znajomy opowiadał mi, że angielska firma chciała robić odwierty próbne na terenie prowincji.

Ich zdaniem, są tu nieodkryte złoża ropy i gazu. Lokalni urzędnicy, nauczeni doświadczeniem, że pieniądze zasilą kieszeń właścicieli rafinerii oraz przychylnych im urzędników, nie wyrazili zgody. Jeśli nawet to prawda, to 50% przemysłu związanego z wydobyciem ropy w Basilicacie jest już w rękach Francuzów, Anglików, Holendrów i Japończyków.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.