Sunday, May 5, 2013

My blog/Mój blog


Today, it's a first anniversary of my blog. 37 posts, 1012 page views and three comments :) I started writing the blog fallowing Sharon Steuer's advice - if I do mean to become an illustrator one day, I should have my Web page. I asked my husband to make one for me but he was busy at the moment.

He told me to start writing blog instead. It was good advice - I do like writing. For full-time mum, doing something different in daily routine it's a great thing! I like my blog so think I will carry on for a long time:) And even when full-time mum will become an illustrator and writer indeed, I will be still here!

Dziś mija pierwsza rocznica mojego bloga. 37 postów, 1012 wyświetleń strony i 3 komentarze:) Zaczęłam pisać blog za radą Sharon Steuer która powiedziała, że jeśli chcę pewnego dnia zostać ilustratorem, powinnam mieć swoją stronę internetową. Poprosiłam mojego męża, by zrobił ją dla mnie, ale była zajęty.

Powiedział, że mogę pisać blog zamiast tego. To była dobra rada - lubię pisanie. Dla pełnoetatowej mamy, robienie czegoś odmiennego w codziennej rutynie to wspaniała sprawa! Lubię mój blog i myślę, że będę go pisać przez długi czas:) Nawet, gdy pełonetatowa matka zostanie pisarzem i ilustratorem, znajdziecie mnie tutaj!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.