Saturday, October 5, 2013

You are not daddy/Nie jesteś tatąWhen my daughter is nagging to buy her something, my answer is: “Sorry, but the wallet is empty.” Usually she would give up on crisps or sweets; once she asked me: “Why you don’t have money?” “Mum is not working… But once I will work, I will buy you what you want!” – I told her. “Why, you cannot work! You are not daddy!” – My daughter explained.

I left my job when she was 10 months old. My daughter doesn’t remember me working – but it seems normal for her: almost all her friends’ mums are housewives, like me. Only a couple of women work full-time. Another couple of them work at home – one is baking nice cakes for birthdays or other occasions, another one is doing hair at her clients’ homes.

I do regret of leaving my London job. Think that woman shouldn’t give up on working if possible – it does give you a different quality of life. That’s what my mum use to say – for 40 years she worked at school. She loved teaching: her job was giving her a lot of satisfaction. As for me, I have my blog. 3589 page views and about 5 comments:)

Kiedy córka nalega, by kupić jej coś, odpowiadam: “Niestety, portfel jest pusty.” Zazwyczaj rezygnuje z chrupków albo słodyczy; raz zapytała: „Dlaczego nie masz pieniędzy?” „Mama nie pracuje. Ale kiedy znajdę zajęcie, kupię ci to, co zechcesz!” – powiedziałam. "Jak to, ty do pracy? Przecież nie jesteś tatą!" - zauważyła córka.

Odeszłam z pracy, kiedy miała 10 miesięcy. Córka nie pamięta mnie pracującej, wydaje się jej to jednak normalne. Prawie wszyscy jej przyjaciele mają mamy – gospodynie domowe. Zaledwie dwie kobiety pracują zawodowo. Kolejne dwie znalazły sobie zajęcie w domu: jedna piecze torty na przyjęcia urodzinowe, kolejna czesze klientki.

Zawsze żałowałam, że zwolniłam się z pracy w Londynie. Myślę, że kobieta powinna pracować, jeżeli ma taką możliwość, zapewnia to inną jakość życia. To słowa mojej mamy: przez 40 lat pracowała w szkole, uwielbiała uczyć: praca dawała jej wiele satysfakcji. Jeżeli o mnie chodzi, mam mój blog. 3589 wyświetleń strony i około 5 komentarzy:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.