Sunday, March 16, 2014

Disgusting babies/Obrzydliwe dzieciakiMy daughter was not well and cannot go to the nursery last week. I was having hard time with two bored children at home. But it could be worse. The 37-year-old single mum Nadya Suleman gave birth to octuplets using an anonymous sperm donor, despite already having six children.
 
Nadya’s dream about having big family has turned into nightmare. "I hate the babies, they disgust me. My older six are animals, getting more and more out of control, because I have no time to properly discipline them." - She says.

Nadya struggled to cope financially with her brood of 14 kids. She turned to porn to make ends meet. Reading Nadya's story, one could be shocked or disgusted - but not surprised. Getting pregnant with octuplets is against common sense.

Moja córka była chora i nie mogła iść do przedszkola w zeszłym tygodniu. Nie jest łatwo z dwojgiem znudzonych dzieci w domu. Ale może być gorzej. Nadya Suleman, 37. letnia samotna matka została matką ośmioraczków dzięki anonimowemu dawcy nasienia, pomimo, że miała już sześcioro dzieci.

Sen Nadyi o posiadaniu dużej rodziny zmienił się w koszmar. „Nienawidzę dzieci, brzydzą mnie. Moja starsza szóstka to zwierzęta, coraz bardziej wymykają się spod kontroli, bo nie mam czasu, aby ich odpowiednio wychować!” - mówi.

Nadya nie radziła sobie finansowo, wychowując 14 dzieci. Zagrała w filmie porno, aby zarobić trochę pieniędzy… Czytając historię Nadyi możemy być oburzeni lub zaszokowani - lecz nie zdziwieni. Zachodzenie w ciążę z ośmioraczkami jest wbrew zdrowemu rozsądkowi.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.