Tuesday, March 25, 2014

An odyssey/WędrówkaI believe in reincarnation since reading Anthony de Mello’s books in the 1990s. Also Transurfing is for it. “Dr Tucker, professor of psychiatry at the University of Virginia, has written in his upcoming book about the experiences of American children who he believes have been reincarnated”. 
 
Dr Jim Tucker has spent the past ten-years documenting children, many who can recall intimate details of their past lives. 'The evidence provided by these cases makes it hard to come up with an adequate explanation.’ – Dr. Tucket said.

J. was raised in a Catholic home. He has no doubt that the hell exist, and it's just like in wall painting he saw in the church. But I find it hard to reconcile the conflict between all-loving God and the reality of hell. I prefer to believe that something in us continues an odyssey in search of our real self, from one life to another.

Wierzę w reinkarnację, od kiedy zetknęłam się z książkami Anthony de Mello w latach 90. Również Transerfing to popiera. „Dr Tucker, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Wirginia napisał wychodzącą właśnie książkę o doświadczeniu amerykańskich dzieci, które wierzą, że urodziły się na nowo”.

Jim Tucker spędził ostatnie dziesięć lat, dokumentując te przypadki; wielokrotnie dzieci opowiadały intymne szczegóły z poprzednich żyć. „Zgromadzone dowody czynią trudnym znalezienie rozsądnego wytłumaczenia.” – mówi.

J. wychował się w katolickim domu. Nie ma wątpliwości, że piekło istnieje, zupełnie takie jak na malunkach jakie widział w kościele. Ja jednak nie umiem pogodzić wizji miłującego Stwórcy z piekielną rzeczywistością. Wolę wierzyć, że coś w nas kontynuuje wędrówkę w poszukiwaniu prawdziwego siebie, w tym życiu i innym.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.