Sunday, March 30, 2014

Toxic Jungle/Toksyczna DżunglaWhen I was young, I liked drinking water directly from Basento River. It was pure and lovely. Recently I heard that two goats drank it. Both died shortly afterwards!” – Revealed don Leonardo during the mass. Since 2012 we live in a tiny little place, where everyone is talking about the factory.
Źródło: Internet

It deals with exculpation of petroleum waste. Every second day or so, the air is getting bad: a heavy smell of sulfur. One is afraid to breathe – just like in Toxic jungle. Nausicaä of the Valley of the Wind lives in the world destroyed by the war that exterminated human civilization and gave birth to the vast Toxic Jungle.

Everything is lethal to humans in the forest. In Miasaki's film scattered settlements exist wherever the Toxic Jungle relents. I was in the playground with my children recently when the smell of sulfur started. I looked at other mothers: I’m sure they felt the same. After some 20 minutes everyone was gone. Toxic Jungle is coming…

Kiedy byłem młody, lubiłem pić wodę z rzeki Basento. Była cudownie czysta. Niedawno ktoś mi powiedział, że dwie kozy napiły się wody z rzeki. Krótko potem obydwie zdechły!” – opowiadał don Leonardo podczas mszy. Od 2012 roku mieszkamy w malutkim miasteczku, gdzie wszyscy mówią o tej fabryce.

Zajmuje się ona oczyszczaniem odpadów z przeróbki ropy naftowej. Mniej więcej co drugi dzień w powietrzu unosi się ciężki zapach siarki. Człowiek boi się oddychać – zupełnie jak w Toksycznej Dżungli. Nausicaä z Doliny Wiatru żyje w świecie zniszczonym przez wojnę, która zrujnowała cywilizację i zapoczątkowała olbrzymią Toksyczną Dżunglę.

Wszystko jest zabójcze dla ludzi w tym lesie. W filmie Miazaki nieliczne osiedla ludzkie istnieją tam, gdzie nie sięga Toksyczna Dżungla. Bawiłam się z dziećmi na placu zabaw, kiedy w powietrzu zaczął unosić się zapach siarki. Patrzyłam na inne matki: myślałyśmy o tym samym. Plac zabaw opustoszał w ciągu 20 minut. Nadchodzi Toksyczna Dżungla…No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.