Friday, March 14, 2014

The grass is greener/Trawa jest zieleńszaA. is very nice and chatty. She told me about her brother, who lives in Germany with his Italian wife. Life is good in Germany, A. says. Her brother had left his Italian school with no diploma; the teenager was given a well paid job in German factory. A.'s brother is back to school recently.

Despite he’s not working, every month he’s being paid about 1000€. When his wife got pregnant, she took Maternity Leave. For three years she was receiving money. When the child is born, the government opens a bank account and pays some 150€ monthly. I revealed it to my husband.

The grass is always greener on the other side!” – He told me. Could be, and we simply cannot immigrate, all of us. I agree with Ukrainian cleaner working in Rome, who told Italian journalist: “My biggest dream is that things are going well in my country, and all Ukrainian people who work here can go back home...”

A. jest bardzo miła i rozmowna. Opowiedziała mi o swoim bracie, który mieszka w Niemczech z włoską żoną. Dobrze się tam żyje, mówi A. Jej brat opuścił włoską szkołę bez matury; nastolatek dostał dobrą pracę w niemieckiej fabryce. Wrócił ostatnio do szkoły.

Niezależnie od faktu, że nie pracuje, dostaje około 1000€ miesięcznie. Kiedy jego żona zaszła w ciążę, odeszła na urlop macierzyński. Otrzymywała pieniądze przez trzy lata. Kiedy rodzi się dziecko, państwo otwiera mu konto wpłaca około 150€ miesięcznie. Powiedziałam o tym mężowi.

Trawa sąsiada jest zawsze bardziej zielona!” – odparł. Możliwe, poza tym, nie możemy wszyscy wyemigrować. Zgadzam się z ukraińską sprzątaczką pracującą w Rzymie, która powiedziała włoskiemu dziennikarzowi: „Marzę o tym, że wszystko się ułoży w moim kraju, i wszyscy Ukraińcy, którzy tu pracują, wrócą do domu".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.