Saturday, June 28, 2014

23.La donna cannone

Another "pencil, pen and Paint" illustration. I had hard time working with Paint: the mouse is getting broken:) Anyway, the woman says: "I'm Angelina Jolie's alike, ah ah! You can call me Angie!"

Kolejna ilustracja "ołówek, pióro i Paint." Tym razem umęczyłam się przy Paincie. Psuje mi się mysz:) W każdym razie, kobieta mówi: "Jestem sobowtórem Angeliny Jolie! Możecie mnie nazywać Angie!"

No comments:

Post a Comment