Saturday, June 28, 2014

22.La donna cannone

Another "pencil, pen and Photoshop" illustration. The woman says: "I'm Angelina Jolie's alike, ah ah! You can call me Angie!"

Kolejna ilustracja "ołówek, pióro i Photoshop." Kobieta mówi: "Jestem sobowtórem Angeliny Jolie! Możecie mnie nazywać Angie!"

No comments:

Post a Comment