Monday, July 7, 2014

25.La donna cannone


The next illustration. The woman says: "I'm all big and round, ah ah. Round face, big belly, big bottom... Only the nose is small." The other woman says: "Nobody is perfect”.

Kolejna ilustracja. Kobieta mówi: "Cała jestem duża i okrągła, cha cha. Buzia okrągła, brzuch duży, pupa duża... Tylko nas mały." Druga kobieta mówi: "Nikt nie jest doskonały”.

No comments:

Post a Comment