Monday, July 21, 2014

Val Basento

Our industrial estate owes its existence to ANIC (part of Eni), an Italian chemical company which was to pursue the derivation of fuel. ANIC was gone after about 30 years of gas field exploitation. The valley of Basento river (Val Basento) was declared a Site of National Interest because of Environmental Contamination.
Źródło: Internet

The situation is getting much worse since the factory is exculpating petroleum waste here. People are complaining because of constant releases of toxic vapours.Two weeks ago we went to Potenza. Regional authorities were supposed to vote the suspension of the trucks with petroleum waste. The authorities decided not to vote at all.

They agreed with someone who said that the problem of toxic vapours will be resolved. In our way back, C. revealed what she read on Internet. “The factory is giving work to the people! If you don’t like it, move your barracks away!” Somehow the person got the point: if you cannot afford a villa and have to live in the block, hold your peace, man.

Nasze osiedle przemysłowe zawdzięcza swoje powstanie ANIC - należącemu do Eni włoskiemu koncernowi chemicznemu który pozyskiwał paliwa. ANIC znikł po około 30 latach eksploatacji złóż gazu. Dolinę rzeki Basento (Val Basento) ogłoszono Obszarem Zainteresowania Narodowego ze względu na zanieczyszczenie środowiska.

Sytuacja pogorszyła się, od kiedy fabryka oczyszcza tu odpady z przeróbki petrolu. Ludzie narzekają z powodu ciągłego uwalniania toksycznych wyziewów. Dwa tygodnie temu pojechaliśmy do Potenzy. Władze regionu miały głosować wstrzymanie ciężarówek z odpadami. Władze jednak zdecydowały się nie głosować.

Zgodziły się z panem, który oznajmił, że problem toksycznych wyziewów zostanie rozwiązany. Kiedy wracaliśmy do domu, C. powiedziała, co przeczytała w Internecie. „Fabryka daje ludziom pracę. Jeśli wam się nie podoba, przenieście wasze baraki gdzie indziej!” Ten, kto to napisał, trafił w sedno: jeśli mieszkasz w bloku i nie stać cię na willę, siedź cicho, człowieku.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.