Monday, January 25, 2021

13.Poor like me

The famous pandemic has changed the education forever. In Puglia where I live parents are allowed to choose between virtual learning, and the traditional one. “Governor Michele Emiliano is my friend!” - The small boy said. “I'll vote for him.” He likes learning online, and refuses to return “in presenza” (in the presence). “Your dad is not happy about it!” - They told him. “Oh, he will find some comfort!” - The kid joked. He has the point! We agree not living our life on our own terms, because we want to please the others… Our subconscious is programmed, and „people pleaser” is often our dominant software. Fascinating, isn't it? I just decided that I'm going to write about: Well, what are these programs? I'll use my old pics to the project. It says: You're not trying hard enough!”

Słynna pandemia zmieniła edukację na zawsze. W Pulii gdzie mieszkam rodzicom pozwolono na wybór między nauczaniem przez internet i tradycyjnym. „Wojewoda Michele Emiliano to mój przyjaciel!” - oznajmił chłopiec. „Będę na niego głosować.” Lubi komputerowe uczenie, nie chce wracać “in presenza” (w obecności). „Twój tato nie jest zadowolony!” - powiedziano mu. „Och, jakoś się pocieszy!” - oznajmił. Godzimy się żyć nie na własnych zasadach, żeby zadowolić innych… Nasza podświadomość jest zaprogramowana, „zadowalacz” jest często programem dominującym. Fascynujące, nieprawdaż? Zdecydowałam, że zacznę pisać na temat: Cóż, jakie są te programy? Do projektu użyję moje stare obrazki. Na ilustracji: Niewystarczająco się starasz!”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.